FPØ 2018-05-18T21:56:32+00:00

Faglighed og Dybde

VAZÏR Academy byder på innovative workshops og klassisk undervisning i filosofi, politik og økonomi for studerende ved udskolingen (folkeskolen), gymnasiet og unge som holder sabatår. Formålet er at styrke deres analytiske evner og nære deres dannelsesproces ved at motivere og inspirere dem til at blive en bedre faglig udgave af dem selv. VAZÏRs vigtigste undervisningsprincip er inddragelse af alle elever og troen på, at de altid kan.

Kurset er bygget op omkring filosofi, politik og økonomi, som indeholder teoretiske og videnskabelige værktøjer, der skal sætte rammerne for elevernes indgangsvinkler og perspektiveringer. Kurset vil styrke deres kompetencer i kritisk og analytisk tænkning samt give dem evnen til at reflektere og udfordre egne, og andres ideer på oplyst grundlag. Demokratisk dannelse er centralt for kurset. Alles tanker vil blive lyttet til og udfordret.

Information og Bestilling

Hent kursusbeskrivelse og se priser, forløb og workshops moduler.

Hvert semester udbyder VAZÏR FPØ-kurset til studerende, hvis skoler ikke har tilmeldt sig forløbet. Følg med på vores facebook side, så du kan blive opdateret om hvornår du kan tilmelde dig. Klik her.

Filosofi, Politik & Økonomi

DKK5850Undervisning og Workshops - Begynder Hold

FILOSOFI:

Styrke Fornuften

Filosofi er det første fag eleverne vil gennemgå. Det består af emneområder, som vil lære dem at konceptualisere deres omverden, stille sig kritisk over for den og diskutere den.

Ved hjælp af argumentationsteori og logik vil de lære at udfordre andres samt egne argumenter. Igennem vores workshops vil de få styrket deres retoriske evner og lære at promovere argumenter. De vil herigennem tilegne sig præsentations- og læseteknikker. De vil gennemgå erkendelsesteoretiske og metafysiske ideer, som de skal redegøre for og diskutere. Filosofi vil hjælpe dem med at forstå fornuftens begrænsninger og dens kunnen.

POLITIK:

Demokratisk Dannelse

Politik er elevernes andet fag. Det består af emneområder, som vil lære dem at diskutere politologiske emner og forstå hvilke ideer det danske samfund er bygget på.

Politik vil give eleverne indblik i de traditionelle ideologier og de tilhørende filosofiske ræsonnementer. Politisk filosofi og teori, etik og religion vil sætte rammerne for de forskellige cases, som eleverne skal diskutere i vores workshops. De tillærte kompetencer fra filosofi, vil blive anvendt i vores workshop. Politik vil hjælpe dem med at forstå, den virkelighed de er en del af.

ØKONOMI:

Ansvarlighed og Selvstændighed

Økonomi er det tredje fag eleverne vil gennemgå. De vil lære at diskutere samfundsøkonomiske emner og forstå, hvilke økonomiske ideer og principper Danmark er konstrueret af. Eleverne vil gennemgå dele af pensum i mikro- og makroøkonomi og de vil løse cases, som består af matematiske og ideologiske udfordringer. Økonomi har også en speciel workshop dedikeret til unge, som er interesseret i at drive virksomhed eller forening. De vil blive undervist i regnskab, marketing og produktudvikling.

EKSAMEN: Skriftlig og Mundtlig

Forløbet afsluttes med en skriftlig opgave på 5 sider, der skal forsvares mundtligt til eksamen. Igennem forløbet har de lært at lave problemformuleringer, skrive introduktion, redegøre for teori, analysere og diskutere et fagligt område, og afslutningsvis skrive konklusion. Eleverne vil blive bedømt på deres verbale og non-verbale præstationsevner.

WORKSHOP: Faglig Træning

Formålet med vores workshop er at styrke elevernes verbale og non-verbale præstationsevner. De vil blive trænet i at blive dygtige læsere og skrive gode opgaver. Igennem vores workshop skal de skrive taler og holde oplæg, skrive debat indlæg og øve sig i at debattere mangfoldige emner.