VAZÏR CONSULTING

Consulting 2018-05-08T07:37:07+00:00

vi har kærlighed til viden

VAZÏR hjælper dig først med at give dig en fyldestgørende diagnose af dine udfordringer og derefter tager vi vores konventionelle metoder i brug for at give dig løsninger du kan arbejde med. VAZÏR er et hjem hvor teoretiske metoder fra filosofi, psykologi, politologi, sociologi og antropologi har møbleret vores bibliotek, som bevidner vores holistiske forståelse af magt. Realismen vil altid være VAZÏRs indgangsvinkel til at forstå problemstillinger og udfordringer, og løsningerne vil derfor altid hvile på realismens principper. VAZÏRs egne definitioner af krig, magt og menneskets natur, vil give virksomheder/organisationer en dybere forståelse af den givne problemstilling.

Vi er filosofiske tænkere, der producerer et ekstrakt af det usete. Vi er psykologer, der ser det følsomme menneske. Vi er antropologer, der lever den virkelighed, vi vil løse. Vi er politologer, der skaber løsninger med en forståelse af det politiske væsen. Vi er sociologier, der ser dynamikker og strukturer, og kan finde veje til individet. VAZÏR er et hjem, hvor konsulenternes høje faglighed, huser et mangfoldigt bibliotek, fordi vi har kærlighed til viden.

Anmod konsultation

Bestil en anmodning om konsultation og VAZÏR vil kontakte dig indenfor 3 arbejdsdage. På samme tid du bestiller en anmodning, skal du sende en mail til consult@vazir.dk (det er vigtigt ellers kan vi ikke behandle din ansøgning) med følgende informationer:

  1. I emnefeltet skal der står dit ordrenummer + “konsulentydelse”
  2. Hjemmeside og kontaktinformation på virksomhed/organisation
  3. Navn og kontaktinformationer på relevante beslutningstager(e)
  4. Redegørelse af case og udfordringer på max. 1 side (vedhæft som pdf.)
  5. Budget og deadline
  6. Foreslag til dato, tidspunkt og sted for første møde.

Hvis du har udfordringer med at redegøre for din case eller har andre spørgsmål, så kontakt VAZÏR på 42 80 81 81.

Anmodning om konsultation

DKK200Møde + Case