Forside 2018-09-28T13:21:54+00:00
“Imagination is everything.

It is the preview of life's coming attractions.”

― Albert Einstein

“Others have seen what is and asked why.

I have seen what could be

and asked why not.”

― Pablo Picasso

"The secret of success

is to do the common things

uncommonly well."

– John D. Rockefeller

"I find that the harder I work,

the more luck I seem to have."

– Thomas Jefferson

“Great minds discuss ideas.

Average minds discuss events.

Small minds discuss people.”

― Henry Thomas Buckle

VAZÏR Consulting

VAZÏR er et strategisk rådgivningsfirma med ekspertise i afholdselse af events, markedsføring af events, brande events og salg af billetter. VAZÏR har erfaring med at afholde events på universiteter, workshops til konferencer og afvikle events til Folkemødet. VAZÏRs team har 8 års erfaring i udvikling og afholdelse af events…

Lær mere

VAZÏR Academy

VAZÏRs mål er at styrke unges faglige selvtillid og intellektuelle selvstændighed. Derfor udbyder VAZÏR workshops og kurser til universitetsstuderende, gymnasieelever og folkeskolen. VAZÏRs team har 8 års erfaring i at træne unge i kritisk og analytisk tænkning samt mundtlig og skriftlig argumentation.
Lær mere